Yayasan Al-Huda

Berkiprah Bersama Umat

Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.

Pengaruh Shodaqoh

Pengaruh Shodaqoh Terhadap Diri Seseorang

Pengaruh shadaqoh mencakup orang kaya maupun miskin, sehingga hati orang-orang kaya menjadi bersih dan suci. Allah taala berfirman: Ambilah shadaqoh dari sebagian harta mereka,dengan shadaqoh itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (At-Taubah: 103) Nash al-quran baik yang mencakup semua shadaqoh ini, baik yang wajib maupun yang sunnah,-sedang yang wajib tentu lebih dahulu harus dikeluarkan-mengisyartakan bahwa […]

Mengenal Tugas Rasulullah

Mengenal Tugas Rasulullah

Allah Ta’ala berfirman, “Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.” (Al-Ahzaab: 45-46). Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di ra. berkata, “Sifat-sifat (dalam ayat) ini, yang Allah sifati dengannya Rasul-Nya Muhammad shalallahu’alaihi wa sallam , […]

Media Islam Alat Pemersatu Umat

Media Islam, Alat Pemersatu Umat

Urgensi Media Islam Kata media berasal dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. Menurut EACT yang dikutip oleh Rohani (1997 : 2) “media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi”. Bila kata media dikaitkan dengan kata Islam, maka berarti media yang dimaksud mempunyai nilai keislaman yang kuat. Oleh karena itu, […]

Mengenalkan Allah Sedari Dini

Mengenalkan Allah Sedini Mungkin

Mengenal Allah adalah kewajiban dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan sebuah proses untuk memahami hakikat manusia dalam penciptaannya di alam semesta ini. Apa yang Allah inginkan terhadap kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya akan diketahui dengan mengenal-Nya.Ketaqwaan dan keimanan pun akan mudah diraih dengan mengenal Allah, sehingga seseorang dapat meraih keberuntungan, kemenangan serta kebahagiaan di dunia […]

Tabligh Akbar Selamatkan Ghoutoh

Al-Huda Surakarta adakan Roadshow Penggalangan Dana Ghouta

Yayasan Al-Huda Surakarta mengadakan Roadshow penggalangan dana untuk Ghouta. Acara ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas umat Islam Ghouta. Roadshow dengan format tabligh akbar kali ini direncanakan akan diselenggarakan di beberapa daerah di Kota Solo dan sekitarnya. Selasa, 13 Maret 2018 Tabligh Akbar Selamatkan Ghoutoh yang perdana diselenggarakan di Masjid Istiqomah, Purwosari, Surakarta pada Rabu […]

Penggenggam Bara Api

Penggenggam Bara Api

Rasulullah SAW dan sahabat terbaiknya telah jauh meninggalkan masa kita. Kita hidup pada masa fitnah, kemaksiatan di mana-mana. Melangkahkan kaki keluar rumah seakan menyambut suguhan pemandangan yang sering membuat kita harus menundukkan pandangan dan hati. Belumlah cobaan yang senantiasa hinggap menghampiri ketika mengingatkan sesama, menyeru mereka untuk kembali kepada Islam. Cemoohan bahkan pengucilan sering dialami […]