PAS TPQ Hadirkan Program Video Muslim Berkisah di Tahun 2019

Kisah adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan dan nasihat kepada seseorang. Dengan gaya penyampaian pesan dan nasihat secara tidak langsung, kisah dapat menjadi sarana menyampaiakn kebaikan kepada orang lain tanpa terkesan menggurui. Selain itu kisah menjadi media hiburan yang menidik dan bermanfaat.

Allah _subhanahu wa ta’ala_ telah menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Qur’an. Kisah tentang umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul, serta kisah orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kisah dalam Al-Qur’an menjadi pelajaran sepanjang masa bagi siapapun yang ingin mendapatkan pelajaran.

_“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”_ (Yûsuf:111)

Perhimpunan Asatidzah TPQ (PAS TPQ) Solo Raya di tahun 2019 menggulirkan program baru, yaitu Video Muslim Berkisah. Program ini secara berkala akan menghadirkan video kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Kak Bay (Pengkisah PAS TPQ) sebagai pengkisah utamanya. Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat memberikan alternatif tayangan yang mendidik dan bermanfaat bagi umat Islam khususnya bagi anak-anak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *